تولید جلیقه خبرنگاری کتان و جلیقه تبلیقاتی و کاور

تولید انواع جلیقه های خبرنگاری کتان و انواع جلیقه های تیلیغاتی و عملیاتی اماده همکاری با کلیه ارگان ها دولتی و خصوصی در سراسر کشور . 

تلفن سفارش : 09125255371-09198060190


جلیقه کتان - جلیقه خبرنگاری - جلیقه خبرنگاری کتان - جلیقه کتان خبرنگاری - جلیقه تبلیغاتی - جلیقه عملیاتی کتان - جلیقه تبلیغاتی کتان - جلیقه مشکی کتان - جلیقه طوسی کتان - جلیقه سبز کتان - جلیقه خبرنگاری کرمی- جلیقه خبرنگاری سبز 
/ 0 نظر / 159 بازدید